ఘంటసాలగారి సంగీతంపై అభిప్రాయం (ghanTasaalagaari saMgeetaMpai abhipraayam)ListenDownload
సినీ పరిస్రమలో వారు తెచ్చిన మార్పులు (sinee parisramalO vaaru teccina maarpulu) ListenDownload
వారి పద్యపఠనం గురించి (vaari padyapaThanaM guriMci) ListenDownload
పౌరాణిక చిత్రాలలో సంగీతం (pouraaNika citraalalO saMgeetaM) ListenDownload
సాంఘిక చిత్రాలలో సంగీతం (saaMghika citraalalO saMgeetaM) ListenDownload
ఆల్‌ ఇండియా రేడియో (All India Radio) ListenDownload
హాస్యరసం గురించి (haasyarasaM guriMci) ListenDownload
సంగీత దర్శకులు కూడా! (saMgeeta darSakulu kUDA!) ListenDownload
ట్రాకు రెకార్డింగ్‌ (Traaku rekaarDiMg)ListenDownload
విడుదలకి నోచుకోని కొన్ని పాటలు (viDudalaki nOcukOni konni paaTalu)ListenDownload
కూచిపూడి నాటక అఖాడిమీలో పట్రాయని గారు (kUcipUDi naaTaka aKaaDimIlO paTraayani gaaru) ListenDownload
చివరిగా ... (civarigaa) ListenDownload